Semantiek 4

Is een woord neutraal
dan wekt het noch gevoelens
noch verbeelding op.


Zolang contexten bestaan, geloof ik niet dat neutrale woorden bestaan.