Ontslag

Jan vroeg, toen ik aangaf niet meer te willen schrijven voor de uitgever, waarom.
Ik gaf aan dat het lesmateriaal niet bevraagt wat het meent te bevragen en dat op het gebied van inclusie en diversiteit het schoolvak Nederlands een belemmering vormt. Hierop vroeg Jan meteen door of ik andersoortige content wilde schrijven, dat het bedrijf een D&I-expert in dienst heeft en wat ik anders zou willen zien. Ik zei dat ik een ander systeem zou willen zien en ik betwijfelde of het huidige auteursteam in staat is werkelijk inclusief materiaal te schrijven.
Twee weken later heb ik nog geen reactie op deze punten.