gedachte158van366

Er zijn een aantal dingen die ik vandaag niet weet. Zoals wat ik vanavond moet koken en wat nou de antwoorden waren van vraag 1 tot en met 6 van het tentamen dat uit zes vragen bestond. Beide werken niet echt in mijn voordeel.