gedachte172van366

Rick zei dat het een ‘slip of the tongue’ was. Dat nam hij op in zijn excuses. Hij geeft zijn tong de schuld van wat hem is overkomen. Hij vraagt om begrip. Hij ziet zichzelf niet terug in wat hij heeft gezegd. Het was immers die akelige tong van hem die hier de mist in ging. Hij zelf is niet racistisch. Zijn tong.