gedachte174van366

Beau wil graag duidelijk maken dat hij de energie ervaart als agressie. Wanneer Beau wordt verteld dat zijn woordkeus niet gepast is, wil hij er niets van horen. Beau vertelt wel graag anderen wat gepaste woordkeuzen zijn. Beau gaat wanneer hij heeft uitgesproken hoe hij dingen ervaart graag over op het volgende punt. Beau ziet niet wat hij verkeerd doet. Beau is een witte man.