gedachte182van366

Vrijheid van meningsuiting is er zodat niemand je vooraf het zwijgen kan opleggen. Die vrijheid bouwt voort op dat je het grondbeginsel naleeft, namelijk dat je niet discrimineert. Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid om te laten zien dat je racist bent, niet de vrijheid om er een te zijn.