gedachte184van366

Het besef dat het makkelijker is om mensen ervan te overtuigen dat covid-19 ontstaan is door het plaatsen van zendmasten dan dat het koloniale verleden van Nederland gemarginaliseerde groepen negatief beïnvloedt, doet pijn.