gedachte1van366

Een nieuw jaar is een mooi moment om alles eens vanuit een andere hoek te bekijken. Dus ik dacht het te bekijken vanuit De Platte Aarde, maar dan is er ook geen sprake van een nieuw jaar, waardoor het moment weer verdwijnt.