gedachte205van366

Ik keek net naar het debat met Jort. De keus viel op Jort, omdat hij een goede gespreksleider zou zijn. Een goede gespreksleider is onpartijdig en laat het woord aan anderen. Jort sloot het debat af door een filmpje te tonen waarin ‘een oplossing’ werd gepresenteerd. Dit maakt al dat Jort niet onpartijdig is. Jort is helemaal geen goede gespreksleider of goede keus.