gedachte209van366

Een opvatting die we hebben over taal is dat taal verbindt. Bijzonder genoeg zie je die houding niet terug als je kijkt naar de oorsprong van woorden, die we hebben voor gesprekken voeren. Zo hebben discussie en discours het voorvoegsel ‘dis’ wat een scheiding aangeeft en zo komt debatteren van d├ębattre wat neerslaan betekent.