gedachte212van366

Het viel me vandaag op dat supermarkten proberen het gebruik van sigaretten te ontmoedigen door de sigaretten af te schermen. Je kunt nog gerust sigaretten kopen, maar de winkel doet net alsof hij het niet mogelijk maakt. Ze hebben dit beleid waarschijnlijk afgekeken van het succesvolle antiracismebeleid van Nederland.