gedachte215van366

Door landen reizen
en daar ziektes verspreiden.
VOC-houding.