gedachte219van366

Wezenlijk verschil.
Tussen hoe geïnformeerd
je bent en je leeft.