gedachte21van366

Ik denk dat scholen je klaarstomen voor een leven vol ontevredenheid, omdat ze je wijsmaken dat een voldoende lager staat op de rangorde dan goed. Dan streef je niet meer naar voldoening, want dat is zo zesjescultuur.