gedachte221van366

Een gestolen fiets.
De dief en de beroofde
hebben hem beide.