gedachte230van366

Risicogroepen
zijn de gezonde mensen
zonder sympathie.