gedachte234van366

Zouden de mensen die altijd maar roepen Good Vibes Only dit jaar actief meemaken of resoneren ze nog steeds op de ongezonde frequentie waarin ze menen negativiteit af te kaatsen met hun kortzichtigheid?