gedachte238van366

Als het kabinet niet had bezuinigd op de cultuursector dan had het het applaus voor de zorg waarschijnlijk ook te duur gevonden.