gedachte251van366

Vandaag kreeg ik de vraag van een rechtenstudent of ik nog een site kende waar je boeken kon downloaden. Ik heb daar begrip voor, want hoe universiteiten je vragen om boeken van 50 euro aan te schaffen en hoe je daar dan 4 paragrafen uit leest, is belachelijk.