gedachte269van366

Het komt niet vaak voor
dat een stomdronken persoon
werkelijk niets zegt.