gedachte26van366

Zoals ‘we moeten praten’ geen goede introductie is voor een gesprek over kruidenpotjes is ‘Ik kan het hier niet met jou over hebben’ geen goede respons op de vraag ‘Wat is er?’, wanneer je een diepe zucht slaakt, omdat je niet zo goed weet hoe je een recept wil aanpassen.