gedachte273van366

Zullen we in het vervolg stoppen met eerst iets ongerijmds roepen om de aandacht van mensen te trekken om vervolgens niet inhoudelijk te praten over wat we wel proberen te rijmen, maar wel verantwoorden waarom we van mening zijn waarom het terecht is dat we deze dingen mogen zeggen om uiteindelijk niet verder te komen in wat we zogenaamd een gesprek noemen?