gedachte279van366

Ik denk dat ik er meer moeite mee heb dat ik morgen een fysiek tentamen heb tussen 11 en 1 en ik dus intense trek ga hebben gedurende het tentamen dan dat ik nog niet alle stof tot me heb genomen over neurolinguïstiek.