gedachte287van366

Een nieuwe lockdown.
Sinds we niets hebben geleerd;
niet intelligent.