gedachte289van366

Anders gedragen
is een hele opgave
als je anders denkt.