gedachte298van366

Net een tentamen ingeleverd bij een professor die hout kan snijden van babytaal, maar of het haar gaat lukken om wat te begrijpen van wat ik heb ingediend is nog maar de vraag.