gedachte29van366

Zolang ik het niet hoef uit te spreken, barst ik niet in tranen uit.
Ik spreek het ook liever niet uit, want dan barst ik tranen uit.