gedachte308van366

Maak je er kunst van
dan heet het escapisme
Anders; vluchtgedrag.