gedachte31van366

Ik vind het altijd akelig als mensen vinden dat ik zo goed Nederlands spreek, want het is geen compliment. Het is een ontkrachting van dat ik het waarschijnlijk niet zou kunnen op basis van mijn uiterlijk. Dat ik net vond dat de oudere Marokkaanse vrouw met hoofddoek echt goed Nederlands sprak, maakt dat ik mezelf nu echt een akelige jongen vind.