gedachte321van366

Als inhoud ontbreekt
is een tegenargument
slechts tegengeluid.

(Het zijn geen tegendemonstranten, want ze hebben geen argumenten. Het zijn rellende racisten.)