gedachte337van366

Als ik niet zo’n cynisch typetje was dan prees ik alle scholen die overstappen op roetveegpieten, want het zijn er steeds meer en dat is goed, maar cynisch typetje, dus ik denk dat de motivatie grotendeels voortvloeit uit de Nederlandse traditie om de ongemakkelijke relatie met racisme te ontwijken.