gedachte356van366

Seizoensgebonden;
depressies uit de winter
smaken het bitterst.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 366