gedachte360van366

Vuurwerk afsteken
Oudhollandse traditie
van geldverbranding.

De mensen die vuurwerk afsteken uit protest zijn bijzondere mensen.