gedachte361van366

Een kerstgedachte.
Vluchtelingen opvangen
leidt tot verlossing.