gedachte78van366

Ik heb ‘De meeste mensen deugen’ uitgelezen en heb even een korte samenvatting geschreven.
– Doe lief.
– Doe xenofilisch.
– Maak contact.
– Volg het nieuws niet.
– Lees het boek niet. Het is van een geschiedkundige én opiniemaker.