Het alfabet van andere mensen: D

De D is van Daryl, die zo mooi zwanger was dat voor een kortstondig moment in de geschiedenis mijn vrouw – die geen kinderen wil – een kind wilde.