Het alfabet van andere mensen: T

De T is van Thijs, die nu in Mexico woont, geloof ik. Toen wij in de herberg in Avignon bedachten toch maar eens te gaan slapen rond drie uur ’s nachts, omdat het zo laat was, merkte hij op,’ Het is vroeger dan het laat is.’ Ik geloof dat ik op dat moment heb leren relativeren.