Beeldspraak.

Een luisterend oor
spreekt tot onze verbeelding.
Zie je het voor je?