Boerka

Er is een verbod
gericht op ‘buitenlanders’,
dus gedeeltelijk.