Erger.

Foutief taalgebruik.
Irriteer jij je er aan,
dan ergert mij dat.