gedachte135van366

Het grootste probleem
van onze samenleving
is de bevolking.