Gedateerd.

Archeologen.
Als zij iets ouds ontdekken,
noemen zij het nieuw.