Inzicht.

Met mijn ogen dicht
zijn landen en verbeelding
bevrijd van grenzen.