Lesmateriaal.

De geschiedenis
verbergt zwarte pagina’s.
Ze’s deel wiskunde.