Optioneel.

Laat je beperken,
want volledige vrijheid
kan ook verlammen.