Slogan.

Slechtere service
kan ik me niet bedenken.
Klaar terwijl u wacht.