Verlies

Vond het glas halfleeg
totdat het op de grond viel
vond het toen halfvol.