Verscheidenheid.

DENK betoont eer aan
Herinnering aan Holland
en wil het anders.