War.

Wanneer je worstelt
met je seksualiteit
is speels het fijnste.