Zee.

Voor een kapitein
is professionaliteit
kant noch wal raken.